คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี จัดโครงการ HUSO Smart Creative และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษาภาคปกติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ เทคนิค และความคิดสร้างสรรค์ ในการถ่ายภาพและการตัดต่อวีดีโอ และส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น โดยมี คุณสาทร อ่อนคำ เป็นวิทยากรรับเชิญ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1