calendar 02 00
calendar activity 01

 • พิธีมอบทุนการศึกษา

  พิธีมอบทุนการศึกษา "ทุนบุญญภัทโร"

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา "ทุนบุญญภัทโร" เนื่องในวันราชภัฏ ให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ...
 • สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดแข่งขันประชันกลอนสด

  สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดแข่งขันประชันกลอนสด

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย "การแข่งขันประชันกลอนสด ระดับภาพตะวันตก" โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ...
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วม OPEN HOUSE โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม

  คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วม OPEN HOUSE โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ OPEN HOUSE 2020 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม นำโดย อ.วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้มีการออกบูธจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม...
 • โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก HUSO Open House 2020

  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก HUSO Open House 2020

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก HUSO Open House 2020 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร เป็นประธานในพิธี ในงานมีการออกบูธจากสาขาๆต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศซาสตร์...

r10 1 1
r10 2 1