โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม วันที่ 28 มกราคม 2564 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 IMG 1 1

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด