คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมส่งความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำหรับบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

IMG 25

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด