คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา "ทุนบุญญภัทโร" เนื่องในวันราชภัฏ ให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1