คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก HUSO Open House 2020 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร เป็นประธานในพิธี ในงานมีการออกบูธจากสาขาๆต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศซาสตร์ และบูธจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01