คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ OPEN HOUSE 2020 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม นำโดย อ.วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้มีการออกบูธจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม จ.กาญจนบุรี

01 01 01 01 01 01 01 01 01