สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย "การแข่งขันประชันกลอนสด ระดับภาพตะวันตก" โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1