การสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา…

การสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตา วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ…
IMG 1

กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี…

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ 5 คณะ จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วยการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ ประกวดนางสาวสงกรานต์…

ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน…

การใช้สถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเนื่องในงาน พ.จ.น.ก. “คิ้วนางเกมส์” ครั้งที่…

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยฯ ม.เพชรบุรีเข้าศึกษาดูงาน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

Site Visit ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพการกำกับติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ (site visit ระยะที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม…

Notice: Undefined offset: 1 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Undefined offset: 1 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

HOTLINE over
exitexam over
estudent over
eresearch over
Network over
km over
form over
supply finance over