โครงการ "สรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด"…

สภากาชาดไทยได้จัดโครงการสรรหา "กุลบุตรและกุลธิดากาชาด" ประจำปี 2561 เพื่อสรรหาเยาวชนที่มีจิตอาสามาทำหน้าที่เป็นตำแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย…
IMG 1

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดให้มีการประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น…
IMG 1

ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรภาษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน…

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (2)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1…

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (1)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1…

Notice: Undefined offset: 1 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Undefined offset: 1 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

menu r10
menu dean
menu exitexam
menu e student
menu e research
menu e learning
menu network
menu km
menu form
menu finacne