คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการประกวดดาว-เดือน HUSO Freshy Cute Boy & Girl ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์พชร วรรณภิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อค้นหาตัวแทรนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในระดับมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาศให้นักศึกษาที่มีความสามารถได้แสดงความามารถได้อย่างเต็มที่และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 IMG 96

IMG 123

IMG 157

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3