มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกีฬาภายในคิ้วนางเกมส์ครั้งที่ 45 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดพิธีและกล่าวโอวาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

IMG 8 IMG 8 IMG 8 IMG 8 IMG 8

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3