คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการสมัครงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพความมั่นใจให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารคณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 2 IMG 2 IMG 2

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3