นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทำกิจกรรม "รณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ โรงอาหาร อาคารกองพัฒนานักศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

 IMG 1

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3