คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เรื่อง E-Commerce ธุรกิจสร้าวได้ด้วยปลายนิ้ว ให้กับนักศึกษา ภาคปกติ โดยมี คุณสาทร อ่อนคำ เป็นวิทยากรรับเชิญ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(อาคารใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3