คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาและร่วมถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ณ วัดท่าพะเนียดกุญชร

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3