คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ รำถวายพระพุทธโลกเชษฐ์กาญจนมงคลเขต รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ คณาจารย์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3