สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาชาวจีน จำนวน 6 คน จากวิทยาลัยภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ยูนนาน (Yunnan Collage of Foreign Affairs and Foreign Languages) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2566 โดยมี ผศ.ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพัชปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 IMG 38 jpeg

สามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ คิล๊ก

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3