คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้กับนักศึกษาภาคปกติ โดยได้รับเกียรติจาก อ.สมชาย เจริญกิจ เป็นวิทยากรรับเชิญ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

DSC05224

สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ คลิ๊ก

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3