สาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาจีนระยะสั้น (3+1) รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเดินทางไปต่างประเทศและประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเศวตอุบล (ห้องปรเะชุมชั้น 3) อาคารพัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์แและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

DSC05229

สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ คลิ๊ก

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3