สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมายและประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกสู่กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการบูรณาการกับรายวิชาในสาขาวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

DSC04993

สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ คลิ๊ก

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3