สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมี อาจารย์ดวงเดือน จังพานิช เป็นวิทยากรรับเชิญ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักษาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ และเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 1

สามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ คลิ๊ก

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3