คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมของศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี อ.แพรว พิมพ์โพธิ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 1

สามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ คลิ๊ก

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3