สาขาวิชาภาษาอังกฤาธุรกิจ จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพสำหรับนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (อบรมภาษาเมียนมาร์) โดยมี พ.ต.ประจักษ์ งานเสงี่ยม เป็นวิทยากรรับเชิญ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจในด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาเมียนมาร์) และสามารถใช้ภาษาเมียนมาร์เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นได้ อันจะส่งผลดีต่อนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประกอบอาชีพในอนาคตได้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 2

สามารถติดตามภาพทั้งหมดได้ที่นี่ คลิ๊ก

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3