นักศึกษาสาขาิชาดนตรี ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักาญจนบุรี จัดการแสดงคอนเสิร์ตภายใต้โครงการ "เสียงดนตรีจากพี่สู่น้อง" โดยนำเสนอผลงานการแสดงดนตรีในรายวิชา การเสนอผลงานทางด้านดนตรี ของนักศึกษา สาขาวิขาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 631226101 ทั้งนี้รายได้จากการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางด้านดนตรี อุปกรณ์การเรียน และนำไปจัดเลี้ยงอาหาร มอบให้แก่โรงเรียนสามัคคีธรรมนุสรณ์ บ้านเสรีธรรม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 15

สามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ คลิ๊ก

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3