สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดโครงการ GE Day 2023 ให้กับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวการศึกษาทั่วไปในทุกรายวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความรู้ เรียนรู้การทำงานในสถานที่จำลองเสมือนจริง และแสดงออกในบริบทภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ วันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 30

สามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ คลิ๊ก

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3