สาขานิติศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จัดโครงการ เสวนาความเท่าเทียมทางกฏหมายของเพศทางเลือก ให้กับนักศึกษาภาคปกติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มเพศทางเลือก เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของความเท่าเทียมทางเพศ และเป็นการบูรณาการกับรายวิชาในสาขานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ลานกิจกรรมภายในอาคาร อาคารพัชรปัญหา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 IMG 36

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ คลิ๊ก

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3