คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่ สร้างเสริมความรักความสามัคคี ประจำปี 2566 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ณ อาคารพัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1