คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ โดยมีวิทยากรรับเชิญ คุณสวนา ลีนะกุล ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว, อาจารย์พัชรมน โตสุรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครปฐม และคุณสาทร อ่อนคำ ประธานชมรมนักธุรกิจออนไลน์กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช (ชั้น 4) อาคารพัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1