ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคิ้วนาง ครั้งที่ 47 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 พศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1