คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และวัตถุประสงค์ของการกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนภาษาจีนพื้นฐานแก่บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและใช้ในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2565 ณ อาคารพัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 ติดตามชมภาพกิจกรรมได้ทั้งหมดได้ที่นี่ คลิ๊ก

IMG 12 1