คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพุเลียบ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 ติดตามชมภาพกิจกรรมได้ทั้งหมดได้ที่นี่ คลิ๊ก

IMG 62 1