คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 23-28 มิถุนายน 2565 ณ อาคารพัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ติดตามชมภาพกิจกรรมได้ทั้งหมดได้ที่นี่ คลิ๊ก

IMG 2 1