การประชุมบุคลากรเพื่อคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนท่านเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารพัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ติดตามชมภาพกิจกรรมได้ทั้งหมดได้ที่นี่ คลิ๊ก 

IMG 27 1