คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา โดยมีอาจารย์จุฑามาส หนูสุด เป็นวิทยากรรับเชิญ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 2 อาคารพัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1