คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการ HUSO SMART CREATIVE และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยมี คุณสาทร อ่อนคำ เป็นวิทยากรรับเชิญ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ เทคนิค และความคิดสร้างสรรค์ ในการถ่ายภาพและการตัดต่อวีดีโอ และส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 2 อาคารพัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1

 IMG 1