คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่