สาชาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน โดยมีอาจารย์ ชนกฤต มิตรสงเคราะห์ เป็นวิทยากรรับเชิญ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1