Vinaora Nivo Slider 3.x

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ HUSO Smart Creative ให้กับนักศึกษา ภาคปกติ โดยมี อ.พชร วรรณภิวัฒน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ และวิทยากรรับเชิญ คุณสาทร อ่อนคำ และวัตถุประสงค์ของการโครงการครั้งนี้ คือ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพและวีดีโอ รวมถึงเทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆได้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1