Vinaora Nivo Slider 3.x

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 เรื่อง การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวในการทำงาน โดยนายธนพล ดวงดารา ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นวิทยากรรับเชิญ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1