Vinaora Nivo Slider 3.x

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนันทนาการ เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น) อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการทางความคิดและเสริมสร้างประสบการณ์ภาวะการเป็นผู้นำนักศึกษา

IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1