Vinaora Nivo Slider 3.x

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ขยายโอกาศทางการศึกษาสู่ชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงและเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ของคณะ

IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1