Vinaora Nivo Slider 3.x

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาควรจะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอาชีพต่างๆ อาทิเช่น บุคลิกภาพ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน แหล่งงาน และความรู้เรื่องอาชีพที่น่าสนใจ จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอ๊อบ สุรางค์ จิตน้อมรัตน์ จาก JOB TOPGUN เป็นวิทยากรรับเชิญ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1