Vinaora Nivo Slider 3.x

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ณ โรงเรียนศรีสวสัดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของคณะและแนวทางการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกบุคครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1