คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ทำความสะอาดห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

225134

ชมภาพทั้งหมด