การประกวดดาว-เดือน HUSO Freshy Boy & Girl 2019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด