IMG 1

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดให้มีการประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น…
IMG 1

ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรภาษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน…
IMG 1

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา…

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1…

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (1)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1…

English Camp 2018

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังฤษ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ณ บัววัฒนารีสอร์ท จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่…

Notice: Undefined offset: 1 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Undefined offset: 1 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

HOTLINE over
exitexam over
estudent over
eresearch over
Network over
km over
form over
supply finance over