IMG 1

ภาพกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและหารือความร่…

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์…
IMG 1

การคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำค…

การคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…
IMG 1

คณะมนุษยศาสตร์ฯ…

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี…

กิจกรรมลานวัฒนธรรมท้องถิ่นกาญจน์เพื่อสืบสานความเป็นไทยฯ

หมวดศึก๋่ทั่วไป รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมวีถีไทย จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมท้องถิ่นกาญจน์เพื่อสืบสานความเป็นไทย…

สาขาวิชาดนตรี ม.ราชภัฏนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงาน

สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงานของสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

Notice: Undefined offset: 1 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Undefined offset: 1 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

HOTLINE over
exitexam over
estudent over
eresearch over
Network over
km over
form over
supply finance over